Onderzoek wijst uit dat meer bewegen en sporten zorgt voor een betere levenskwaliteit. Het maakt ons namelijk fitter en gezonder. Zo levert het ons meer levensjaren op. Daarom heeft het Vlaamse sportbeleid een belangrijke doelstelling voor ogen: zoveel mogelijk mensen stimuleren om regelmatig én gezond te sporten. Jammer genoeg brengt sporten een risico op blessures met zich mee. Om dit te voorkomen zijn er een aantal regels die helpen bij het vermijden van letsels. Neem zeker eens een kijkje op de website van Gezond Sporten.

Antidoping

De website van Dopinglijn geeft meer inzicht rond preventie van en disciplinaire maatregelen tegen het overtreden van de antidopingwetgeving. Ook kan je er een lijst vinden van verboden stoffen, die geldig is sinds 1 januari 2015.

De commissie gezond sporten bestaat uit:

Leen Vanderhoydonck Verantwoordelijke gezond sporten
Katja Van Oostveldt Federatie Arts
Frederik Adriaensens Kinesitherapeut Skeeleren
Hans Claessens Kinesitherapeut Skateboarden
Bas Mulder Bestuurder SkVl
Jana Nys Personeelslid SkVl