Clubnaam Website E-mail Telefoonnummer/GSM  Disciplines
All-Inline Klik hier info@all-inline.be GSM: +32 473 86 50 07 Inline skaten/ Tourtochten/ Freestyle Slalom
KPM Skate Klik hier info@kpmskate.be GSM: +32 497 99 74 34 Skateboarden
Kurink HC Kuringen / marc.caluwaerts@lml.be GSM: +32 477 92 78 79 Inline skaten/ Inline hockey
Rollerclub Spin-it Klik hier rollerclub.spin.it@gmail.com GSM: +32 479 66 81 11 Inline skaten/ Freestyle slalom 
Rollerclub Tongeren Klik hier vanbuuljohan@hotmail.com GSM: +32 479 44 23 98 Inline skaten/ Inline Park/ Inline hockey
Sk8on Klik hier sk8on.vzw@gmail.com GSM: +32 498 30 81 41 Inline skaten/ Freestyle slalom

.